Inovatívne tepelnoizolačné nátery

Ceramic Architectural Color

Ceramic Architectural Color

Skupina výrobkov obsahuje všetky produktové varianty, ktoré boli počas výrobného procesu vyrobené s inou farbou ako základná biela farba. 

Na tónovanie výrobkov MANTI® CERAMIC Architectural Color používame výlučne anorganické pigmenty, ktorých prednosťou je, že trvácnosť farieb je výrazne lepšia ako pri iných tónovacích farbivách obsahujúcich organické pigmenty. Nevýhodou organických pigmentov je, že dosiahnuteľné farby nepokryjú celú paletu farieb. Požadovanú farbu je v každom prípade potrebné porovnať pred realizáciou prác s predchádzajúcou paletou farieb, lebo v závislosti od tónu farieb sa účinnosť tepelnej izolácie môže znižovať. Bežne sa používa ako povrchová vrstva, aj v prípade exteriérových a interiérových náterov.